DNR 2D/3D

DNR 2D/3D

Podczas nagrywania obrazu w warunkach słabego oświetlenia zauważalny jest szum w postaci ziarnistych plamek utrudniających obserwację. Powstały szum nie tylko pogarsza jakość obrazu ale wpływa znacznie na objętość zapisanego materiału wideo. Zaawansowane algorytmy stosowane w kamerach PIXIR w sposób ciągły analizują obraz oraz redukują poziom szumów zarówno na obiektach stałych jak i poruszających się. Odpowiednie ustawienie funkcji DNR pozwala nie tylko polepszyć jakość materiału wideo ale i zmniejszyć jego objętość co przekłada się na dłuższy czas zapisu nagrań. Dodatkową zaletą jest zmniejszenie liczby fałszywych alarmów podczas detekcji ruchu.

dnr funkcja kamer Pixir